معرفی سفیر یا نمایندگی
اطلاعات کلی

نام کشور : جمهوري اسلامي ايرانی

نام بين المللي : ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

مساحت : 1648195 کيلومتر مربع

جمعيت : 75,597,633 نفردر سال 1390

پايتخت : تهران

دين رسمي : اسلام

زبان رسمي : فارسي

واحد پول : ريال

جغرافيا کشور ايران با وسعتي بيش از 1.648.195 کيلومتر مربع (شانزدهمين کشور جهان از نظر مساحت ) در جنوب غربي قاره آسيا واقع شده و جزو کشورهاي خاورميانه است .
ايران به لحاظ موقعيت جغرافيائي در نيمـه جنـوبي منطقه معتدل شمالي بين 03، °25 و 47، °39 عرض شمالي از خط استوا و 14، °44 و 20، °63 طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. حدود 90 درصد از خاك كشور در محدوده فلات ايران واقع شده است. سرزمين ايران بطور كلي كوهستاني و نيمه خشك بوده و ميانگين ارتفاع آن بيش از 1200 متر از سطح درياست. بيش از نيمي از مساحت كشور را كوهها و ارتفاعات، يك چهارم آن را دشت ها و كمتر از يك چهارم ديگر آن را نيز زمين هاي در دست كشت تشكيل مي دهد. پست ترين نقطه داخلي با ارتفاع 56 متر در چاله لوت و بلند ترين آن قله دماوند با ارتفاع 5628 متر در ميان رشته كوه البرز قرار دارد، در كناره جنوبي درياي خزر ارتفاع زمين 28 متر پايين تر از سطح درياي آزاد مي باشد.
.ايران از شمال به جمهوري ترکمنستان ، درياي خزر ، جمهوري‌هاي آذربايجان و ارمنستان، از مغرب به ترکيه و عراق ، از مشرق به پاکستان و افغانستان و از جنوب به درياي عمان و خليج فارس محدود است و در مجموع محيط پيرامون ايران بالغ بر 8731 کيلومتر است که 2700 کيلومتر آن مرز آبي و 6031 کيلومتر آن مرز زميني است .

- مرتفع‌ترين نقطه ايران : قله دماوند با 5610 متر ارتفاع

- طولاني‌ترين رود : رود کارون با 950 کيلومتر امتداد (تنها رود قابل کشتيراني )

- بزرگ‌ترين درياچه : درياچه اروميه با 4868 کيلومتر مربع وسعت

- بزرگ‌ترين جزيره : جزيره قشم با 1491 کيلومتر مربع وسعت

- حکومت : حکومت ايران، جمهوري اسلامي و روز ملي آن روز بيست و دوم بهمن مي باشد. پايتخت آن شهر تهران است.

براساس تقسيمات کشوري در مردادماه سال 1390 :

- تعداد استانها : 31

- تعداد شهرستانها : 397

- تعداد بخشها : 984

- تعداد شهرها : 1154

- تعداد دهستانها : 2499

پرچم‌:‌ از سه‌ رديف افقي مساوي‌ تشکيل شده که‌ رنگ‌ سبز در بالا، سفيد در وسط‌ و قرمز در پايين‌قرار دارد. آرم‌ ملي (کلمه الله) با رنگ‌ قرمز در وسط‌ قسمت سفيد قرار گرفته است‌. ‌ کلمه الله اکبر با رنگ‌ سفيد و رسم‌ الخط عربي‌ 11 مرتبه در طول لبه پايين رديف سبز و 11 مرتبه‌در طول لبه بالاي رديف قرمز تکرار گرديده است‌. ‌

صادرات:‌ نفت، فرش، ميوه، خشکبار (پسته، کشمش، خرما)، پوست‌ و سالامبور، خاويار، محصولات‌پتروشيمي، منسوجات، پوشاک، محصولات صنايع‌ غذايي‌

واردات:‌ ماشين آلات، صنايع‌ فلزي، مواد غذايي‌، دارويي‌، خدمات فني، فرآورده‌هاي شيميايي‌‌ صنايع‌:‌ نفت، پتروشيمي، نساجي‌، سيمان و ساير مصالح‌ ساختماني‌، فرآوري‌ محصولات غذايي‌ (به‌‌خصوص تصفيه قند و روغن‌ کشي)، فلزي ‌

کشاورزي‌:‌ گندم، برنج‌، غلات، چغندر قند، ميوه، دانه‌هاي روغني (پسته، بادام، گردو)، پنبه، محصولات‌لبني، پشم، خاويار ‌

واحد پول :‌ 10 ريال ايراني‌ . 1 تومان‌

حمل و نقل‌ راه آهن‌:‌ : 9796 کيلومتر

طول راههاي کشور :‌ 158000 کيلومتر‌

خطوط لوله‌:‌ فرآوردههاي نفتي : 3900 کيلومتر، گاز طبيعي 4550 کيلومتر

بنادر: ‌ آبادان، اهواز، بندر شهيد بهشتي، بندر عباس، بندر انزلي‌، بندر بوشهر، بندر امام خميني،‌بندر ماهشهر، بندر ترکمن، خرمشهر، نوشه

 

 

 

 

Irán

República Islámica de Irán

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comuni­cación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

SEPTIEMBRE 2014 Ahvaz Teherán Kermán Irán © O_cina de Información Diplomática. Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas o_cialmente. Mar Caspio Golfo PérsicoTURKMENISTÁN, IRAK, QATAR, OMÁN EAU, ARABIA SAUDÍ ,TURQUÍA, AFGANISTÁN, PAKISTÁN

1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Islámica de Irán

Superficie: 1.648.000 Km²

Límites: al Norte con Armenia, Azerbaiján, el mar Caspio y Turkmenistán; al Este con Afganistán y Pakistán; al Oeste con Turquía e Irak; y al Sur con el golfo Pérsico y el mar de Omán.

Población: 80 millones, según últimos datos oficiales provisionales de julio de 2014. El último censo oficial, concluido en 2011, arrojaba una población de 75.149.669 habitantes.

Capital: Teherán, con más de 13 millones de habitantes en 2014 y más de dos millones de desplazados diarios de ciudades dormitorio limítrofes.

Otras ciudades: Ispahán, Tabriz, Mashad y Shiraz (todas por encima del millón de habitantes).

Idioma: El farsi o persa es la lengua oficial, como dispone el artículo 15 de la Constitución. Además, en torno a un 25 % de la población tiene una variedad del turco como lengua materna y se hablan otros idiomas minoritarios, como el kurdo.

Moneda: Rial iraní (cambio a 23 de julio de 2014: 1 € = 42.300)

Religión: El Islam está consagrado en la Constitución hoy vigente como religión oficial. La mayoría musulmana iraní (un 96% de la población total) es chiíta (en torno al 89% de los musulmanes). Hay una minoría musulmana que pertenece a la creencia autóctona conocida como bahaísmo. Existe una importante minoría cristiana de origen armenio, junto a asirio-caldeos; también hay un pequeño grupo de judíos y de seguidores del Zoroastrismo.

Forma de Estado: El artículo 1 de la Constitución de 1979 define a Irán como una República Islámica. El sistema se basa en la distinción entre un Ejecutivo en­cabezado por el Presidente de la República y compuesto por los distintos minis­terios, que gestiona la administración del país, y un Legislativo o Majlis, que de manera efectiva aprueba las leyes y vota a los candidatos a ministro propuestos por el Presidente. Pero por encima de esta realidad republicana se encuentra el Líder Máximo, que es elegido por la Asamblea de Expertos y que es expresión del principio conocido como “velayat-e faqih” o Gobierno del Jurisconsulto. Este principio da un carácter diferencial al sistema iraní y coloca, en general, al estrato superior del clero chiíta y, en particular, al Líder Máximo, como últimos dominadores del poder político. El artículo 57 de la Constitución establece la división formal de poderes, pero bajo la supervisión islámica del citado principio. De hecho, el artículo 110 de la Constitución atribuye al Líder Máximo la potestad de delinear las líneas maestras de la política, importantes funciones en materia de nombramientos y control de distintos órganos, además de la Jefatura de las Fuerzas Armadas, siendo él quien declara la guerra. Por último destaca la exis­tencia del Consejo de los Guardianes, encargado de asegurar en la práctica que el sistema se cumpla, actuando como un tribunal constitucional y como filtro censor para las candidaturas a las elecciones parlamentarias y presidenciales.

División administrativa: El país está dividido administrativamente en 30 re­giones.

1.2. Geografía

Irán se asienta sobre una gran meseta triangular, que alberga los dos grandes desiertos iraníes, el inhóspito desierto salino de Kavir, al sudeste de Teherán, y, más alejado al sudeste, el desierto de Lut, rocoso y de arena. Entre Teherán y el Mar Caspio, en el Norte, se alza la cordillera de Alborz, con algunas cumbres volcánicas que superan los 5.000 metros y entre las que destaca el pico más alto de Irán, el volcán Damavand, de 5.671 m. y situado a tan solo 64 Km. de la capital. Los montes Zagros se extienden desde la frontera con Armenia, al Noroeste, bajando hacia el Golfo Pérsico La zona fronteriza con Turquía es mon­tañosa y boscosa. La gran extensión y la diversidad orográfica de Irán implican que este país cuenta con todo tipo de climas, de un extremo al otro.

 

 

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (2013): 48.8 habitantes/km2

Renta per cápita PPA (2013): 12.300 $

Coeficiente GINI (2013): 0,37

Esperanza de vida (2013): Hombres 72, mujeres 75

Crecimiento de la población % (2013): 1.3%

IDH (Valor núm./nº orden)(2013): 0,742 / 76º

Tasa de analfabetismo (2013): En torno al 6% (los datos oscilan ligeramente según la fuente)

Tasa de natalidad (2013): 18.4 nacimientos/1,000 habitantes

Tasa de fertilidad (2013): 1.86 niños nacidos/mujer

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Agricultura 11,2%

Hidrocarburos 21,1%

Manufactura y minería 19,5%

Servicios 48,2%

(Fuente: Banco Central de Irán – Últimos datos 2011 - 2012) 2011/12 (9 meses

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS 2013

PIB per cápita PPA 12.300 $

PIB% crecimiento real -3.0%

Tasa de inflación (marzo 2014) 20%

Tasa de paro (2013) 16%

Balanza c/c (2013) 4.400 millones de $

Fuentes: Estimaciones para 2013 de The Economist Intelligence Unit (EIU)

2013

Cuenta corriente -4588 millones de $

Balanza Comercial (Saldo) -337 millones de $

Balanza Servicios (Saldo) -5539 millones de $

Exportación mercancías 61.356

Exp. Petróleo y gas 41.000 millones de $

Importaciones -61.693 millones de $

Importaciones de gasolina -2.639 millones de $

Balanza de Rentas (Saldo) 839 millones de $

Del trabajo n.d.

De la inversión n.d.

Balanza de transferencias (saldo) n.d.

Cuenta capital y cuenta financiera n.d.

Cuenta de Capital n.d.

Cuenta Financiera n.d.

Errores y Omisiones n.d.

Balance general n.d.

Fuente: Banco Central de Irán. *Datos expresados en millones de USD.

1.6. Comercio exterior

BALANZA COMERCIAL EIU 2013

Importación 61.693

Exportación 61.356

Resultado -337

Fuente: EIU. Datos expresados en millones USD.

1.7. Distribución del comercio por países 2011-2012

PRINCIPALES CLIENTES (EXCL. PETRÓLEO)

1 China 22,1%

2 India 11,9%

3 Turquía 10,6 %

4 Corea del Sur 7,6%

5 Japón 7,1

24 España (Fuente: Banco Central de Irán – 2011) 0,7 %

(Fuente: EIU – 2012 y Banco Central de Irán)

Los datos de exportaciones elaborados por la Aduana iraní son insuficientes: No incluyen las exportaciones petrolíferas que representan más del 80% y tan solo están actualizados hasta 2005.

PRINCIPALES PROVEEDORES

1 EAU 33.3%

2 China 13.8%

3 Turquía 11,8%

4 Corea del Sur 7,5%

21 España (Fuente: Banco Central de Irán - 2011) 0,8%

Fuente: EIU - 2012

1.8. Distribución del comercio por productos 2011-2012

Debido a la divergencia de datos nacionales (iraníes) y extranjeros, se ha optado por incluir dos listas de dos fuentes diferentes, a fin de mostrar una imagen más fidedigna de las cuotas de exportación e importación por productos.

PRINCIPALES EXPORTACIONES

Fuente: Banco Central de Irán – 2011-2012

1 Productos de gas y petróleo 25,1%

2 Productos químicos orgánicos 1,1%

3 Materiales de plástico y sus productos 10%

4 Fruta (fruta fresa y frutos secos) 6,5%

5 Hierro fundido, hierro, acero y sus artículos 4,5%

6 Piedra, cemento, yeso, cerámica 4,2%

7 Aluminio, cobre, cinc y sus artículos 3,8%

8 Productos químicos inorgánicos 2,4%

9 Joyería y ornamentos 2,1%

10 Vegetales y plantas 1,9%

Fuente: The Observatory of Economic Complexity - 2010

1 Petróleo crudo 7:2,25%

2 Petróleo refinado 7,94%

3 Gases de petróleo 2,49%

4 Polímeros de etileno 1,63%

5 Alcohol acíclico 1,03%

6 Minerales de hierro y concentrados 1,01%

7 Frutos secos 0,88%

8 Hidrocarburos cíclicos 0,60%

9 Hidrocarburos no cíclicos 0,52%

10 Cobre refinado y aleaciones de cobre 0,48%

11 Cemento 0,39%

12 Coque de petróleo 0,38%

13 Automóviles 0,30%

14 Alfombras de nudo 0,26%

15 Manzanas 0,26%

PRINCIPALES EXPORTACIONES

Fuente: Banco Central de Irán – 2011-2012

1 Maquinaria no eléctrica 16,7%

2 Hierro y acero 13,5%

3 Vehículos 10,3%

4 Maquinaria eléctrica, herramientas 8,8%

5 Cereales y derivados 4,9%

6 Plástico, celulosa y resinas artificiales 4,1%

7 Productos médicos y farmacéuticos 2,7%

8 Mantecas animales y vegetales 2,6%

9 Productos químicos y sus compuestos 2,3%

10 Papel, cartón y sus derivados 2%

 

(Fuente: The Observatory of Economic Complexity - 2010)

1 Hierro y acero no aleado 3,45%

2 Partes y accesorios de vehículos a motor 2,88%

3 Turborreactores, turbopropulsores, turbinas de gas 2,66%

4 Bobinas, hierro laminado en caliente o acero sin alear 2,58%

5 Caña de azúcar 2,51%

6 Automóviles 2,27%

7 Semillas de maíz 2,22%

8 Aceites de petróleo refinados 1,95%

9 Carne bovina congelada 1,94%

10 Torta de soja 1,71%

11 Bombas de aire o de vacío, campanas de ventilación o reciclaje 1,67%

12 Máquinas automáticas de procesamiento de datos 1,63%

13 Aceite de soja en bruto 1,48%

14 Medicamentos envasados 1,36%

15 Válvulas termostáticas para control de electrodomésticos 1,23%

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

La llegada a la presidencia del país de Hassan Rohani, en agosto de 2013, ha supuesto el inicio de una nueva etapa. El nuevo Presidente tilda a su Gobierno como el de “la esperanza y la prudencia”. Y, en efecto, tras los ocho años de Ahmadineyad, la nueva administración ha querido marcar un antes y un después. El objetivo primero e indiscutible del nuevo ejecutivo es la economía, pues las sanciones, con la notable disminución de los ingresos petrolíferos y el progresi­vo asilamiento económico internacional, sobre todo financiero y bancario, de la República Islámica, ha colocado las cuentas públicas en una situación difícil, a la vez que el aparato productivo se ha visto afectado por la escasez de bienes de todo tipo y por el cortocircuito de los sistemas de pago exteriores. El nuevo Presidente tiene como primer y claro objetivo revertir esta situación económica. Es por ello que ha acometido como primera tarea el intento de aliviar primero y levantar después el régimen de sanciones auspiciadas por los EE.UU., la UE y sus aliados a través del impulso a las negociaciones tendentes a encontrar una solución al dossier nuclear.

Por otra parte, Rohani es tildado de centrista y pragmático y para una parte de la sociedad iraní puede ser el hombre que lleve a cabo las reformas necesarias para crear una sociedad más permisiva, de manera progresiva pero efectiva. La expresión de Gobierno de la Esperanza y de la Prudencia refleja ese anhelo social a la vez que el enfoque gradualista que parece pretender dar a su acción de Gobierno. Y es que todo lo anterior se desarrolla en un contexto político caracterizado por una mayoría conservadora en el Parlamento que nos se renovará hasta el 2016. El sistema político iraní en la práctica es un juego de equilibrios entre diferentes facciones y sectores que ostentan el poder y el nue­vo Presidente ha de tener en cuenta ese equilibrio.

Por lo demás, su Gobierno se enfrenta a la tarea de restañar las graves heri­das causadas por el “movimiento verde” de 2009 y la posterior represión del mismo, lo que ha supuesto una creciente desafección en grado y número de un importante sector de la sociedad iraní; el atraer al menos a una parte de ese grupo a través de su prudencia y esperanza guardando a la vez los necesarios equilibrios es, a más largo plazo, el principal desafío del Presidente Rohani. En otras palabras: no desilusionar a muchos a la vez que no inquietar en demasía a los sectores conservadores.

La evolución de Irán en los próximos tres años mostrará si el sistema puede reaccionar y adaptarse al cambio de circunstancias y a las crecientes demandas liberalizadoras de numerosos sectores sociales o si, por el contrario, fracasa en el intento, con la consiguiente alternativa de problemas socioeconómicos agudos y/o del repliegue ensimismado del régimen. El primer año de Gobierno Rohani ha mostrado, primero, nítidos cambios en las formas, pero no demasia­dos en el fondo y, segundo, una clara diferencia en las formas y en ciertas líneas de pensamiento entre el nuevo Gobierno y los sectores más conservadores del poder, así como un continuado ejercicio de equilibrio por parte del pragmático nuevo Presidente de Irán.

Principales dirigentes:

Líder Espiritual o Líder Máximo: Ayatolá Seyed Ali Jamenei

Presidente de la República: Hoyatoleslam-val-Moslemin Hassan Rohani

Presidente del Parlamento: Ali Lariyani

Jefe del Poder Judicial: Sadegh Lariyani, hermano del anterior

Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional: Ali Shamjani

Ministro de Asuntos Exteriores: Mohammad Yavad Sarif

Miembros del Gobierno

Presidente de la República: Hassan Rohani

Ministros (con expresión del nombre oficial de cada cartera)

Asuntos Exteriores: Dr. Mohammad Yavad Sarif

Educación y Formación: Dr. Ali Asghar Fani

Comunicación y Tecnología de la Comunicación: Dr. Mahmud Vaezi

Inteligencia: Hoyatoleslam-val-Moslemin Dr. Seyed Mahmud Alavi

Economía y Hacienda: Dr. Ali Tayebnia

Sanidad, Tratamiento y Educación Médica: Dr. Seyed Hasan Ghazizadeh Has­hemi

Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social: Dr. Ali Rabiei

Cruzada para la Agricultura: Mahmud Hoyati

Justicia: Hoyatoleslam-val-Moslemin Mostafa Pourmohammadi

Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas: Hosein Dehghan

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, saluda al vicepresidente iraní, Mohamed Ali Nayafi, durante su visita a Madrid en enero de 2014. © EFE

Carreteras y Urbanización: Dr. Abbas Ajundi

Industria, Minas y Comercio: Ingeniero Mohammad Reza Nematzadeh

Cultura y Guía Islámica: Ali Yannati

Interior: Dr. Abdolreza Rahmani Fazli

Ciencia, Investigación y Tecnología: Mr. Mohammad-Ali Najafi (interino)

Petróleo: Ingeniero Biyan Namdar Zanganeh

Energía: Ingeniero Hamid Chitchian

Deporte y de Juventud: Dr. Mahmoud Gudarzi

Vicepresidentes de la República Islámica de Irán:

Vicepresidente Primero de la República, Dr. Es-hagh Jahanguiri

Jefe del Gabinete y Encargado de la Sede de la Presidencia de la Repúbli­ca, Dr. Mohammad Nahavandian

Vicepresidente de la República para asuntos Ejecutivos, Mohammad Sharyat­madari

Vicepresidente de la República para Supervisión Estratégica y Encargado de la Vicepresidencia para el Desarrollo, Gestión y Recursos Humanos, Dr. Bagher Nobakhat

Vicepresidenta de la República para Asuntos Jurídicos, Sra. Dra. Elham Amin­zadeh

Vicepresidente de la República para Asuntos Parlamentarios, Hoyatoleslam-val-Moslemin Majid Ansari

Vicepresidente de la República para Asuntos Científicos y Tecnológicos, Dr. Sorena Sattari

Vicepresidenta de la República para Asuntos de las Mujeres y de Familia, Sra. Shahindokht Molaverdi

Vicepresidente de la República y Presidente de la Organización del Patri­monio Cultural, Trabajos Artesanales y Turismo, Sr. Masoud Soltanifar

Vicepresidente de la República y Presidente de la Organización de la Ener­gía Atómica, Dr. Ali Akbar Salehi

Vicepresidente de la República y Presidente de la Fundación de los Márti­res y Asuntos de los Veteranos, Hoyatoleslam-val-Moslemin Seyed Mohammad Ali Shahidi

Vicepresidenta de la República y Presidenta de la Organización de la Pro­tección Medioambiental, Sra. Dra. Masumeh Ebtekar

Datos biográficos

Alí Jamenei, Líder Supremo

El Ayatollah Hodjatoleslam Sayyed Mohammad Ali Hoseyn Jamenei es desde 1989 el Líder Supremo.

Nació en Mashad el 15 de julio de 1939, por lo que tiene 75 años de edad. Como buena parte del clero chíta iraní estudió en Qom, siendo alumno de Jo­meini. Entre 1962 y 1978 fue un activo opositor al régimen del Shah, lo que le supuso frecuentes detenciones y algún periodo de prisión. En 1979 con el triun­fo de la Revolución pasó a formar parte del círculo íntimo de Jomeini, ocupando diversos puestos hasta ser nombrado Presidente de la República en 1981. A la muerte de Jomeini, en 1989, fue nombrado nuevo Guía de la ley religiosa (Vali-ye faqih) y Líder Supremo (Rahbar-e Moazam).

Está casado y es padre de seis hijos. Jamenei ha escrito ha escrito varios libros sobre el papel histórico del Islam y ha traducido al persa algunas obras en ára­be. Entre las obras suyas que han sido traducidas al español se puede citar “El papel de los musulmanes en la independencia de la India” o “Norma general del pensamiento islámico en el Corán”.

Hassan Rohani, Presidente de la República Islámica de Irán

El nuevo Presidente de la Republica Islámica de Irán, el Doctor Rohani, elegido en las elecciones de 14 de junio de 2013 y en el cargo desde el 4 de agosto de 2013, nació en 1948 en Semnan, región al este de Teherán. Cursó estudios religiosos en Qom y se hizo clérigo a la vez que estudió Derecho en la Univer­sidad de Teherán. Es Doctor de Derecho Público por la Universidad Caledonia de Glasgow. Se unió a la oposición al régimen del Shah en los 60 y tuvo que abandonar el país. Con la llegada de Jomeini al poder en 1979 se convirtió en uno de los hombres importantes de la Republica Islámica y desde entonces ha venido ocupando numerosos puestos dentro del régimen. Entre los cometidos desarrollados por Rohani en los 34 años de la República Islámica destacan sin duda dos: su papel en la Guerra Irán-Irak ostentando varios cargos muy relevan­tes en el campo de la defensa y, en segundo lugar, el haber sido el máximo negociador nuclear de Irán entre 2003 y 2005. Además, fue el Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional durante 15 años, entre 1989 y 2005, y ocupó varios puestos parlamentarios. Antes de acceder a la presidencia era miembro del Consejo de Discernimiento, de la Asamblea de Expertos y conseje­ro de Alí Jamenei. Desde 1991 y hasta la elección presidencial presidió el think tank Centro de Estudios Estratégicos, entidad que lleva a cabo estudios en casi todos los ámbitos, por lo que Rohani es uno de los hombres que mejor conoce la situación real del Irán actual.

Mohamad Yavad Zarif, Ministro de Asuntos Exteriores

Nació en 1960 en Teherán en el barrio acomodado de Elahié, en el norte de la capital. Entre 1976, tres años antes de la Revolución Islámica, y 1988 residió en los EE.UU., donde estudió Relaciones Internacionales, obteniendo ese último año el título de doctor por la Universidad de Denver, trabajando también para la Reprsentación Permanente de Irán en NN.UU. En 1989 volvió a Irán comenzan­do su Carrera Diplomática, que ha estado muy orientada hacia las relaciones multilaterales y que culminó en el año 2002, cuando fue elegido por el Presiden­te reformista Jatami Representante Permanente de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York, puesto que ocupó hasta 2007. Fue nombrado por el Presidente Rohani Ministro de Asuntos Exteriores en agosto de 2013. Poco después, en septiembre, el nuevo Presidente le trasfería la máxima responsabilidad en ma­teria de negociación del dossier nuclear, al pasar el asunto de ser competencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores.

2.2. Política exterior

Desde su inicio en 1979 las relaciones exteriores de la República Islámica de Irán han estado marcadas primero por una ruptura abrupta y radical de la alianza del régimen del Shah con los Estados Unidos, segundo por la huella indeleble de la guerra entre este país e Irak (1980-1988) y, en fin, por una difícil conviven­cia con muchos de sus vecinos, añadidas a las malas relaciones con el mundo occidental. Tras los 8 años de Gobierno del Presidente Jatamí, en los que las relaciones con Occidente mejoraron, aún manteniendose la enemistad con los EE.UU., siguieron los ochos años del polémico Presidente Ahmadineyad (2005- 2013), que supusieron un claro empeoramiento de las relaciones de Irán con el mundo occidental, especialmente a partir de su reelección en 2009, merced al enconamiento de la cuestión nuclear iraní y a la represión interna del llamado movimiento verde, que salió a la calle denunciando su reelección en ese año y pidiendo cambios democráticos. Todo ello llevó a la imposición de sanciones internacionales, primero de Naciones Unidas, en 2006, y luego adicionales y mucho más duras por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, sancio­nes que continúan vigentes y que están estrangulando la economía iraní. En fin, en agosto de 2013 tomaba posesión de su cargo el nuevo Presidente Hassan Rohani, quien con su lema de “prudencia y esperanza” comenzó a prodigar mensajes, tanto de puertas adentro como afuera, abogando por un cambio dentro del régimen orientado a una relajación del autoritarismo del sistema y a una aproximación constructiva en las relaciones internacionales que consiga en último término la resolución negociada del contencioso nuclear con Occidente, buscando el alivio primero y el levantamiento total luego de las muy duras san­ciones económicas internacionales, que amenazan con ahogar a medio plazo la economía del país. El 24 de noviembre de 2013, tras tres rondas negociadoras en Ginebra, Irán alcanza un acuerdo (el llamado Joint Plan of Action) provisional en la cuestión nuclear con el llamado E3+3 ó P5+1 (los cinco miembros del CSNU + Alemania) que ha entrado en vigor el 20 de enero de 2014, que supone una pequeño alivio a las sanciones a cambio de la paralización del progreso 4

de programa nuclear iraní. El acuerdo provisional es el marco en el que se están desarrollando las conversaciones para conseguir un acuerdo global en este asunto y aunque estaba previsto llegar a un acuerdo no más tarde del 20 de julio, se han prolongado las negociaciones hasta la fecha límite del 24 de noviembre de 2014.

Proceso de Paz en Oriente Medio

La posición de la República de Irán en este ámbito ha sido clara y tajante desde el inicio del régimen en 1979. También aquí hubo una ruptura radical con los tiempos del Shah, en los que Irán era el mejor amigo de Israel en la zona. La posición de la República Islámica se ha mantenido invariable: no reconocimiento del Estado de Israel, no aceptación del PPOM, apoyo a los grupos palestinos, especialmente a Hamas y la Yihad Islámica, vuelta de todos los palestinos ex­pulsados de sus tierras desde 1948, apoyo total a Hizbollah en su lucha contra Israel e intentos retórico y prácticos de construir un “eje de la resistencia” contra lo que llaman “el enemigo sionista”. Los ochos años de Ahmadineyad supusieron un endurecimiento del discurso, pidiendo presuntamente el anterior Presidente “borrar del mapa” a Israel (hay divergencias en torno al contenido literal de su frase) y negando el Holocausto.

La llegada de Rohani, si bien no ha supuesto un cambio en los fundamentos, ha significado un cambio en el tono beligerante del discurso oficial y ha introducido nuevos matices. El tono de los pronunciamientos iraníes con respecto a Israel ha cambiado notablemente: desde felicitaciones a los judíos en sus fiestas reli­giosas a donaciones a un hospital judío en Teherán, Rohani ha tratado de hacer una distinción entre los judíos y “la entidad sionista”. Y su ministro de asuntos exteriores, Sarif, dijo en respuesta a una pregunta en una conferencia en Berlín que la RII no podría oponerse a un eventual arreglo Palestina-Israel.

Relaciones con los vecinos árabes

La relación de Irán con el mundo árabe que rodea el lado occidental y meridional de su territorio está marcada por dos hechos básicos: primero su condición chiíta y segundo un pasado histórico en el que Irán ha tenido en ocasiones la hegemonía de la zona. Estos dos factores han supuesto el recelo de sus vecinos árabes, sobre todo tras la implantación de la República Islámica, con su discurso revolucionario pero sin perder el nacionalismo iraní. Además, hechos como su mayor peso demográfico y las sospechas de su voluntad de dotarse del arma nuclear han acrecentado la desconfianza de casi todos los países árabes, la mayoría de ellos de población mayoritariamente sunita y que recelan del uso que Irán pueda hacer de las minorías chiítas en algunos de esos países.

No obstante lo anterior, los recelos y problemas -Bahrein, las tres islas objeto de litigio entre los EAU e Irán, las difíciles relaciones con una Arabia Saudí cuya población mayoritaria en la gran zona petrolera del país, la Región Oriental, es mayoritariamente chiíta, algunas declaraciones finales del CCG no muy amables hacia Irán, entre otros -, no impiden que las visitas oficiales, excepto con Araba Saudí, se prodiguen en ambos sentidos buscando una relación que la vecindad impone y que incluso en el caso de Omán puede calificarse de amigable. Y en Egipto, con la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes, y aún después de su caída, Irán ha intentado un acercamiento que ponga fin a los 34 años de enemistad declarada, con resultados muy modestos pero en cualquier caso visibles; la llegada al poder del General Al Sisi no ha cambiado este giro prag­mático hacia el Cairo.

Los dos últimos años han estados marcados por la cuestión siria, en la que Irán es el gran valedor del régimen de Al Assad, además del gran apoyo de Hizbollah, frente a sus vecinos árabes de la zona, en su inmensa mayoría clara­mente opuestos a la continuación del régimen sirio. También ha habido una clara mejoría de la relación con el Gobierno mayoritariamente chiíta del vecino Irak. Por último, estas relaciones han estado marcadas últimamente por el muy claro deseo de Irán de estrechar los lazos económicos, energéticos y comerciales con todos sus vecinos, incluidos los árabes.

Afganistán

Las relaciones de Irán con Afganistán tienen máxima importancia para Teherán, pues la larga frontera que comparten incide no solo en la política exterior iraní, sino en muchas cuestiones de orden interno. Teherán fue un claro enemigo del régimen talibán y la caída de éste se contempló con alivio en Irán, aunque fuera merced a una intervención de los EE.UU. Desde ese momento la República Is­lámica apoyó el afianzamiento de un Gobierno nacional afgano y la salida de las fuerzas extranjeras de ese país. En este sentido ha habido un apoyo al Gobierno Karzai y a la reconstrucción del país, por más que la relación entre ambos países esté trufada de breves periodos de cierta tensión. En las recientes elec­ciones presidenciales afganas, Irán ha manifestado en todo momento su deseo de que sea la voluntad popular del pueblo afgano la única que intervenga en la elección del nuevo Presidente.

Las ocasionales tensiones se deben básicamente a cuestiones en el ámbito doméstico iraní. La más importante de ellas es la presencia en Irán de unos tres millones de afganos, divididos entre los 800.000 refugiados con estatuto reconocido, el millón de refugiados que tiene una situación legal indefinida en Irán, muchos de los cuales pertenecen a la segunda generación nacida en Irán de los anteriores, y un tercer grupo de trabajadores ilegales que excede probablemente el millón de personas y que, de manera permanente o como temporeros, asumen tareas laborales básicamente en los sectores de la agri­cultura, la construcción y el servicio doméstico. De manera episódica ocurren sucesos como la muerte de afganos que intentan cruzar la frontera víctimas de los disparos de la guardia fronteriza iraní y la reacción afgana ante estos y otros sucesos, a veces en forma de violentas manifestaciones ante consulados iraníes en Afganistán.

La otra gran cuestión es el tráfico de drogas, pues una parte importante del opio y heroína afganos pasa por Irán, que es no solo país de tránsito sino de consumo, con una población de adictos al opio considerable.

Organismos internacionales regionales

De todas las organizaciones regionales destaca la pertenencia de Irán a ECO, que engloba a los países vecinos no árabes de Irán. La Secretaria general se encuentra en Teherán. También desde el punto de vista regional destaca la ads­cripción de Irán al exclusivo club de países ribereños del Caspio. Y también es miembro del Developing 8, entidad que agrupa a ocho países musulmanes de distintas partes de mundo y de cierta entidad demográfica.

En materia energética, Irán es miembro de la OPEP, como también lo es del Foro de Países Exportadores de Gas, que integra a los principales países exportado­res. Irán quiere hacer de esta agrupación una herramienta útil para poder incidir en el precio del gas en los mercados internacionales.

Y en fin, Irán forma parte de la Organización de la Conferencia Islámica, en don­de comparte asiento con todos sus vecinos árabes, por lo que es un importante foro de interlocución.

Relaciones con la UE

Irán y la Unión Europea comenzaron su relación institucional en 1998; se forma­lizó con un acuerdo comercial y de cooperación en 2001 al que siguieron nego­ciaciones en diversos ámbitos desde esa última fecha hasta 2005. En 2002 se inició igualmente un diálogo en materia de derechos humanos.

Los informes de la OIEA en 2005 advirtiendo de actividades nucleares clan­destinas por parte de Irán supusieron la paralización de este diálogo. Poste­riormente la UE y sus países miembros aplicaron las sanciones internacionales establecidas por las resoluciones del CSNU en 2006, 2007, 2008 y 2010. En febrero de 2012 la UE aprobó sus propias sanciones que supusieron una drás­tica reducción de las relaciones comerciales, sobresaliendo la prohibición de importar crudo. En el otoño de 2013 las sanciones europeas se endurecieron. Todo lo anterior, unido a los sucesos de 2009 en Irán supuso que el clima de relaciones con la UE y con los distintos Estados miembros, fuera empeorando progresivamente.

La elección del nuevo Presidente Rohani ha supuesto el inicio de un incipiente deshielo y tras la “charming offensive” de Rohani en Nueva York, en septiembre de 2013, cuando ya hubo una serie de encuentros, se han venido sucediendo las visitas de alto nivel y el acuerdo nuclear de 24 de noviembre de 2013 no ha hecho más que acelerar el ritmo de visitas a Teherán. Entre ellas destaca la del Maec español en marzo de 2014. También en ese mes la jefa de la diplomacia comunitaria Catherine Ashton visitó Teherán.

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر